Li Zhanyang 1969

    Born 1969 in Changchun JiLin, China

    Lives and works in Chongqing, Sichuan Province

Image
Li Zhanyang
Girl Shitting
2004
Sculpture
31 x 15 x 23 cm
Ceramic
Image
Li Zhanyang
Railway Station
2004/2006
Sculpture
95,5 x 198,2 x 42,5 cm
Bronce; Ed. 4/4
Image
Li Zhanyang
Carriage
2003
Sculpture
56 x 55 x 29 cm
Fiberglass; Ed. 3/4